مقاله کلیدسازی

قفل و کلید اصفهان 09131055395

بديهیست که هر بنا در پايان کار ساختمان، نياز به درب و قفل ایمن دارد. شايد کهن‌ترين مدارک و نمونه‌هاى درب و قفل ایمن در معمارى ايران را بتوان در نقش قلعه‌هاى مادى در آثار دور شاروقين يافت، که در همهٔ آنها دروازه‌هايى با قفل های نفوذ ناپذیر فلزی قرار دارد که داراى دولته است که به احتمال زياد از فلز برنج و آهن ساخته و روى آن آهن‌کوب مى‌شده است.

مطالعه ادامه . . .

کلیدسازی سنتی

به وسیله آشنایی با تاریخچه کلید سازی گذشته می توان حال را بهتر شناخت و آینده را نیكوتر ساخت. سرزمین كهن ایران كه از هزاران سال پیش نهال کلید سازی و قفل سازی را در خود بارور ساخته است سهم بسزایی در رشد و تحول انسان داشته است.

مطالعه ادامه . . .

کلیدسازی از قبل تا کنون

چون اسلام در ايران انتشار يافت ، کلید سازی عربی جايگزين کلید سازی ایرانی ساسانی و کلیدهای چوبی اوستايی شد و ايرانيان تقريباً از اواخر قرن اول و اوايل سدة دوم هجری كم كم در قفلهای خود کلید سازی عربی را معمول داشته و آنرا جايگزين کلید سازی ایرانی نمودند .

مطالعه ادامه . . .

کیفیت کلید خام کلیدسازی

علاوه بر موارد فوق الذکر ، تأثیر عوامل اقتصادی را نیز بر صنعت کلیدسازی نمی توان نادیده انگاشت ، چرا که امروزه تهیه کلید های خام مخصوص کلیدسازی نسبت به گذشته سریع تر و با هزینه نازلتری صورت می گیرد و همچنین میزان اتلاف کلید خام کلیدسازی و درصد ضایعات محصول در روش الکترواستاتیک بسیار ناچیز بوده و از طرفی میزان مصرف کلید خام در این روش بسیار کمتر از کلیدسازی مصرفی در سایر روش ها می باشد و در کنار آن خطاهای فردی نیز به حداقل ممکن می رسد.

مطالعه ادامه . . .

وضعیت صنعت کلیدسازی پس از انقلاب.

پس از پیروزی انقلاب اسلامی وظایف سازمان کلیدسازی ایران به نحوی تغغیر کرد و نیز برای توسعهی ویژه این صنعت در برنامه اول و دوم توسعه تدابیر خاصی اندیشیده شد.در این بخش بیتر به دو مورد اول پرداخته می شود و در ادامه نیز برنامه دوم توسعه نیز آورده خواهد شد.

مطالعه ادامه . . .

قدمت صنعت کلیدسازی ایران

برای آشنایی هر چه بیشتر با صنعت کلیدسازی در ایران،ابتدا پیشینه تاریخی این صنعت در شهر مشهد و سپس از تاسیس سازمانی با عنوان سازمان صنعت کلیدسازی ایرانبحث به میان آورده می شود و در ادامه نیز به وظایف و اختیارات این سازمان بیشتر می پردازیم.

مطالعه ادامه . . .

پیشینه کلیدسازی در ایران

در ابتدای کار برای مقدمه ی بحث صنعت کلیدسازی بهتر است با اولین کسانی که این حرفه را به صورت صنعت به ایران وارد کردند آشنا شویم و بعد به صنعتی سازی و فنون مختلف کلیدسازی و آشنایی اولیه با این حرفه بپردازیم.

مطالعه ادامه . . .