قفلهای هوشمند درب منزل

تعویض کلید  برای قفل های درب 5 پین بدون نیاز به مراجعه به کلید ساز

این مجموعه شامل کلیدهای آماده از قبل برش خورده ، سنجاق ، ابزار و راهنمای ویژه برای تعویض کلید قفل هوشمند به تازه کارها اجازه می دهد تا قفل را بدون مراجعه به کلید سازی تعویض کلید نمایند. 
این مجموعه برای افرادی که کلید ها خود را گم می کنند بسیار به صرفه می باشد و لازم نیست که دانش کلید سازی زیادی داشته باشید.

قفل هوشمند با قابلیت تعویض کلید اتوماتیک

توجه: 

1) پین های موجود در این کیت ها برای تعویض حالت قفل به کلیدهای جدید موجود در همان کیت است و به خاطر مسائل امنیتی در سایر کیتهای کلید سازی قابل استفاده نمی باشد. 
2) کلیدهای قدیمی نیز به عنوان بخشی از فرایند تعویض کلید مورد نیاز است.

تغییر کلید قفل بدون علم کلید سازی

این کیت می تواند تا شش حالت جدید برای قفل را دوباره ایجاد کند ، کیت شامل 3 کلید از پیش ساخته شده و دستورالعمل هایی برای نحوه قرار دادن صحیح پین های مختلف است که بسیار کاربرپسند می باشد.

آموزش تعویض کلید قفل هوشمند