ساخت ریموت سمند

ساخت ریموت ایموبلایزر ضد سرقت خودروی سمند

در کلید سازی مهرداد برای تمامی انواع خانواده سمند سویچ ضد سرقت ساخته می شود. تمامی خدمات حتی در محل خودرو ارائه می گردد. 

ریموت ایموبلایزر انواع خودروی سمند

برخی از مدلهای سمند عبارتند از:

 

  • سمند SE
  • سمند LX
  • سمند EF7
  • سمند سورن