ریموت ولوو

ساخت کلید کد دار و ریموت کیلس و ضد سرقت ماشین ولوو Volvo

برای تهیه کلید ریموت کیلس Keless ماشین وولوو با کلیدسازی مهرداد تماس (09131055395) حاصل فرمائید. برای انواع مدلهای خودروهای Volvo ریموت و کلید زاپاس مجدد ایجاد می کنیم. در صورتی که کلیدهای خودرو گم شده باشند نگران نباشد. با مراجعه به محل خودروی شما علاوه بر باز کردن درب خودروی ولووی شما برای آن کلیدهای کد دار جدید تعریف می کنیم و تحویل می دهیم. 

ریموت Volvo خودروی ولوو اصفهان
ساخت سویچ و کلید کد دار ریموت خودرو ولوو Volvo توسط کلیدسازی مهرداد اصفهان

کلید ریموت خودروی Volvo یا ماشین ولوو معمولا دارای چهار دکمه یا پنج دکمه است  که برای  قفل کردن و باز کردن درها ، درب عقب و صندوق پران یا بازکننده صندوق و زنگ هشدار و در برخی موارد قفل کننده پنجره ها برای جلوگیری از دسترسی کودکان می باشد. 
ریموت انواع مدلهای ماشینهای ولوو کیلس
اگر کلید ریموت Care Key در خودرو جا ماند ، حتی اگر قفل وسیله نقلیه با استفاده از Volvo On Call قفل شود غیرفعال می شود و با باز کردن قفل وسیله نقلیه با استفاده از Volvo On Call یا کلید معتبر دیگر ، مجدداً فعال می شود. اکثر ریموتهای وولوو تقریباً ضدآب هستند.