فیلمی در مورد: نمایش نحوه باز شدن قفل توسط کلید

نمایش نحوه باز شدن قفل توسط کلید


در این فیلم آموزشی نحوه باز شدن قفل توسط یک کلید به صورت عملی نمایش داده می شود. هنگامی که کلید وارد قفل می شود دندانه های کلید باعث تنظیم ساچمه های قفل سیلندری شده و اجازه می دهد قفل باز شود.


دریافت فایل ویدئو