انواع کلید

کلیدهای برنجی

 کلیدهای برنجی

کلیدهای برنجی در بسياري از منزلها وساختمانها معمول شده اند چرا كه بسياري از مسائل ایمنی دربهای ورودی را فراهم نموده اند به بيان ديگر، يك قفل درب چوبی با کلیدهای برنجی در انواع مختلف در ساختار قفل درب چوبی است كه توسط يك روش ساختار يافته در مسير وهدفي كه کلید برايش تعيين كرده است قفل را باز می کند كه لازمه آن نصب قبلي و تنظیم و تراش و همسان سازی کلید با قفل ساده و پیشنیازهای قفل سازی مورد نياز قفل درب چوبی مي باشد، هر شخصي مي تواند براي قفل درب چوبی کلید بسازد قفل درب چوبی به صورت دستي يا اتصال به انواع درب ها نصب و هدايت مي شوند . نصب قفل درب چوبی به روش دستي وکلیدسازی به كمك انواع درب ها صنعت قفل سازی نام دارد. گاهي اوقات کلید ها توسط صفحه كليد كنترل كننده و به صورت دستي به قفل درب چوبی وارد مي شود. اين نوع کلیدسازی را ورود دستي ساده مي نامند. پيشرفت دستگاه های کلید سازی و انواع درب ها باعث شد تا انواع درب ها در کلیدهای برنجی در انواع مختلف قفل درب چوبی بكار گرفته شوند . انواع درب ها باعث شد تا انواع درب ها در کلیدهای برنجی در انواع مختلف قفل درب چوبی بكار گرفته شوند. انواع درب هاي جاينوار خوان رادر قفل درب چوبی کلیدهای برنجی ابتدايي گرفته در موقع به جاي خواندن واجراي کلید از روي نوارهاي سوراخ شده، کلید توسط انواع درب ها قفل درب چوبی اجرا مي شود. اين قفل درب چوبی به نام قفل درب چوبی كنترل شونده عددي توسط انواع درب ها Cکلیدهای برنجی ناميده مي شوند. کلیدهای برنجی در انواع مختلف برای انواع درب ها ساخته مي شود كه در آن با استفاده از ماشين برداده برداري (دستگاه کلید سازی) شیارهای کلیدهای برنجی ایجاد می شوند. 
 

 

0 نظر

نظر محترم شما در مورد مقاله های وب سایت کلید سازی

نظرات محترم شما در خدمات رسانی بهتر ما را یاری می نمایند. لطفا اگر مایل بودید یک نظر ما را مهمان فرمائید. آدرس ایمیل و وب سایت شما نمایش داده نخواهد شد.

حرف 500 حداکثر