تکنولوژی ایموبلایزر

ایمو بلایزر از دیدگاه فنی 1

 

 مدار کلید ایموبلایزر شامل دو قسمت زیر می باشد ؛

الف) مدار مکانیزم ( تشخیص ایموبلایزر)

مدار مکانیزم از دو آی سی تشکیل شده که یکی نوسان کننده و دیگری به عنوان تقسیم کننده استفاده شده است و خروجی مدار چون به صورت سیگنال میباشد لذابا ولت متر قابل اندازه گیری نبوده و فقط به صورت حدودی میتوان تغییرات ولثاژی هوا وایموبلایزر را اندازه گرفت ولتاژ( fo ) خروجی سیگنال نباید صفر و یا حدود ولتاژ تغذیه باشد .

توضیح اینکه سیمهای حدفاصل مدار با سنسور باید حتی الامکان کوتاه باشد .

ب) مدار اصلی :

قلب مدار اصلی از یک آی سی میکروکنترل و باشماره AI89C52 تشکیل شده است و اطلاعات نتظیم سیستم اعم از ایموبلایزر خوانی و یازمانبندی برروی      آی سیE2PROM) حافظه به شماره UM91210C ضبط و نگهداری میشود . دراین سیستم مدار ضد سرقت خودرو بروی برد اصلی بوده وفقط توسط یک سیم فلت ازکی برد به مدار اصلی وصل و آی سی شماره A,Bدرمدار کار سیستم ضد سرقت خودرو تن و پالس را انجام میدهد این سیستم قابلیت استفاده از کی برد کلید کارتی و همگانی ایموبلایزر را نیز دارد.

مدار اصلی شامل قسمتهای ذیل میباشد که درنقشه و مارکاژ فیبر به صورت بلوک بندی مشخص شده است . 

1- ورودی خط:

که شامل چهار عدد دیود بوده که کار تصحیح جابجایی خط A,B را انجام میدهد .

2- مدار تغذیه :

این قسمت از مدار کار تامین ولتاژ وجریان مورد نیاز کل مدار کلید را به عهده دارد وولتاژ مذکور را درخازن C4,C4 ذخیره مینماید .

3- مدار ارتباط کیت کلید و خودرو :

مدار ارتباط کیت کلید و خودرو همانند مدار ارتباط کیت کلید و خودرو کلید immobilizer قدیم میباشد و از بویین ارتباط کیت کلید و خودرو ودوعدد خازن و یک مقاومت ودوعدد دیود معکوس به عنوان دیاک تشکیل شده است .

شرح مدار:

Led1 : نمایش دهنده ، دریافت سیگنال16KHz و یا حالت برنامه ریزی.

LED2 : نمایش دهنده ، دریافت و قبول ایموبلایزر و یا اشکال دربرد حس کننده ایموبلایزر .

JP1: انتخاب زمان باز و بسته شدن کلید شماره گیر درحالت پالس 

(Make/Break ratio selector gumper) درحالت 60/40 باید                                              به 60/40=3+2    7.66/3.33=2+1

JP2: انتخاب نوع شماره گیر در شروع ضد سرقت خودرو                                           (Tone/Pulse) Tone=3+2   Pulse=2+1

JP3: کلید انتخاب حالت برنامه ریزی و یاحالت عادی (Write protet) Norm= 2+1

(Write enable) programming mode=3+2 

 

0 نظر

نظر محترم شما در مورد مقاله های وب سایت کلید سازی

نظرات محترم شما در خدمات رسانی بهتر ما را یاری می نمایند. لطفا اگر مایل بودید یک نظر ما را مهمان فرمائید. آدرس ایمیل و وب سایت شما نمایش داده نخواهد شد.

حرف 500 حداکثر