اخبار و مقاله های ارسالی

کلیدسازی سنتی

به وسیله آشنایی با تاریخچه کلید سازی گذشته می توان حال را بهتر شناخت و آینده را نیكوتر ساخت. سرزمین كهن ایران كه از هزاران سال پیش نهال کلید سازی و قفل سازی را در خود بارور ساخته است سهم بسزایی در رشد و تحول انسان داشته است.

مطالعه ادامه . . .

کلیدسازی از قبل تا کنون

چون اسلام در ايران انتشار يافت ، کلید سازی عربی جايگزين کلید سازی ایرانی ساسانی و کلیدهای چوبی اوستايی شد و ايرانيان تقريباً از اواخر قرن اول و اوايل سدة دوم هجری كم كم در قفلهای خود کلید سازی عربی را معمول داشته و آنرا جايگزين کلید سازی ایرانی نمودند .

مطالعه ادامه . . .

کیفیت کلید خام کلیدسازی

علاوه بر موارد فوق الذکر ، تأثیر عوامل اقتصادی را نیز بر صنعت کلیدسازی نمی توان نادیده انگاشت ، چرا که امروزه تهیه کلید های خام مخصوص کلیدسازی نسبت به گذشته سریع تر و با هزینه نازلتری صورت می گیرد و همچنین میزان اتلاف کلید خام کلیدسازی و درصد ضایعات محصول در روش الکترواستاتیک بسیار ناچیز بوده و از طرفی میزان مصرف کلید خام در این روش بسیار کمتر از کلیدسازی مصرفی در سایر روش ها می باشد و در کنار آن خطاهای فردی نیز به حداقل ممکن می رسد.

مطالعه ادامه . . .

وضعیت صنعت کلیدسازی پس از انقلاب.

پس از پیروزی انقلاب اسلامی وظایف سازمان کلیدسازی ایران به نحوی تغغیر کرد و نیز برای توسعهی ویژه این صنعت در برنامه اول و دوم توسعه تدابیر خاصی اندیشیده شد.در این بخش بیتر به دو مورد اول پرداخته می شود و در ادامه نیز برنامه دوم توسعه نیز آورده خواهد شد.

مطالعه ادامه . . .

قدمت صنعت کلیدسازی ایران

برای آشنایی هر چه بیشتر با صنعت کلیدسازی در ایران،ابتدا پیشینه تاریخی این صنعت در شهر مشهد و سپس از تاسیس سازمانی با عنوان سازمان صنعت کلیدسازی ایرانبحث به میان آورده می شود و در ادامه نیز به وظایف و اختیارات این سازمان بیشتر می پردازیم.

مطالعه ادامه . . .

پیشینه کلیدسازی در ایران

در ابتدای کار برای مقدمه ی بحث صنعت کلیدسازی بهتر است با اولین کسانی که این حرفه را به صورت صنعت به ایران وارد کردند آشنا شویم و بعد به صنعتی سازی و فنون مختلف کلیدسازی و آشنایی اولیه با این حرفه بپردازیم.

مطالعه ادامه . . .

عیب یابی سیستم ایموبلایزر

در رابطه با عیب یابی و رفع عیب هر سیستم باید ابتدا با هشدار ها و نوع عیوبی ک ممکن است برای آن اتفاق بیفتد آشنا باشیم.در ایموبلایزر به صورت تخصصی در این مقاله به شناخت عیوب و روش های حل آنها میپردازیم.

مطالعه ادامه . . .