فیلمی در مورد: آموزش کلیدسازی در چند دقیقه

آموزش کلیدسازی در چند دقیقه


در ویدیوی امروز من یک کلید یدکی ساختم تا به شما اجازه دهد قفل همه قفل ها را باز کنید. اگر نمی‌دانید چگونه قفل یا قفل در را باز کنید، به شما نشان می‌دهم چگونه ابزارهای چیدن برای باز کردن قفل بسازید و اگر می‌خواهید هنر کلیدسازی را آموزش ببینید با کلید سازی مهرداد تماس حاصل فرمائید.


دریافت فایل ویدئو