فیلمی در مورد: آموزش کلیدسازی بخش اول درآوردن کلید شکسته شده

آموزش کلیدسازی بخش اول درآوردن کلید شکسته شده


در این ویدیوی آموزشی که توسط کلیدسازی مهرداد برای شما صداگذاری گردیده است می توانید نحوه درآوردن کلید شکسته شده از داخل قفل سیلندری درب چولی منزل را آموزش ببینید.


دریافت فایل ویدئو